Pravidla soutěží na Facebooku a Instagramu

Podmínky soutěží na Facebooku a Instagramu cementum.shop

 

 • Organizátorem soutěže je společnost Cementum, s.r.o., Slunečná 1279/27, 664 91 Ivančice, IČ: 09916920, provozovatel e-shopu cementum.shop (dále jen "organizátor").
 • Soutěže probíhají na facebookovém a instagramovém profilu cementu_products
 • https://www.facebook.com/cementum.shop a https://www.instagram.com/cementum_products/ a to od zveřejnění soutěže na profilu do data uvedeného v soutěžním příspěvku.
 • Účast v soutěži je bezplatná. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let žijící na území České republiky nebo Slovenska, a to pouze jednou v daném soutěžním termínu.
 • Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
  • adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku;
  • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese;
  • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese: facebook.com/terms.php
  • Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže jediným pokusem, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. V případě odeslání více komentářů jedním uživatelem se pro účely vyhodnocení soutěže započítá jako platný pouze ten, který byl přidaný jako první. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele.
 • Výherce soutěže je náhodně vylosován ze soutěžících případně podle podmínek vyhraje komentář, který nejlépe splní podmínky. Počet výherců je vždy určen v oznámení příslušné soutěže.
 • Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do 5 pracovních dní po ukončení, výherce bude zveřejněn na facebookovém nebo instagramovém profilu cementum.shop. Výhra mu bude zaslána přepravní službou na poskytnutou adresu.
 • Lhůta na přihlášení se k výhře je 7 dnů od zveřejnění. Jestliže se výherce o výhru nepřihlásí, výhra propadá organizátorovi soutěže.
 • Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, bude o tom informovat na profilu cementum.shop.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Účastí v soutěži uživatel potvrzuje, že souhlasí s tím, aby organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry může organizátor kontaktovat.
 • Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.
 • Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončení soutěže. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu info@cementum.shop nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta Platforms, tj. provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Meta Platforms.
Zpět do obchodu