O nás

Společnost Cementum se zabývá výrobou udržitelných betonových produktů s důrazem na design a maximální využití druhotných surovin.

Cílem společnosti je snížení environmentálních dopadů betonových výrobků a úspora přírodních zdrojů. Ve výrobcích je využito plné náhrady přírodního kameniva recyklovanou stavební a demoliční sutí, což společně se svým opakovatelným recyklačním cyklem naplňuje principy oběhového hospodářství a přispívá ke snížení emisí CO2.

Výrobky společnosti Cementum jsou vyrobeny z betonu, ve kterém je přírodní kamenivo plně nahrazeno recyklovanou stavební a demoliční sutí nebo z vysokopevnostního betonu, ve kterém je část přírodního kameniva nahrazena druhotným sklem od společnosti Preciosa Ornela, a.s.

K výrobě je využíván veškerý inertní materiál – cihly, beton, keramika, střešní tašky atd., který po povrchové úpravě dává výrobkům jedinečný vzhled. Betonové výrobky dosahují stejných užitných parametrů jako výrobky z přírodních zdrojů a díky jejich odolnosti vůči klimatickým vlivům jsou použitelné v interiéru i exteriéru.

Mimo základní produktovou řadu nabízíme také možnost zakázkové a sériové výroby, v rámci, které přijímáme i objednávky pro velké množství výrobků.

Máme vlastní designerský tým, který úzce spolupracuje s architekty a designéry. Na základě rozsahu zakázky a velikosti daného výrobku jsme připraveni vyrobit betonový výrobek dle požadavků a představ klienta.

V rámci materiálů využíváme stavebních a demoličních odpadů, které dávají širokou škálu možností a struktur při finálním vzhledu betonového produktu. Díky spolupráci s firmami z jiných odvětví, jako např. sklářského, dokážeme zapracovat různé druhy odpadního skla, včetně střepů, korálků atd. a dát tím po obroušení betonovému výrobku unikátní vzhled a jedinečnost.

 

Více informací o zakázkové výrobě a reference najdete na cementum.cz

Zpět do obchodu