Historie a moderní použití betonu

Historie a moderní použití betonu

 

Historie betonu sahá až do starověku, kdy bylo používáno přírodních pucolánů, které byly míchány s hydraulickým vápnem a dalšími složkami, které po ztvrdnutí vytvořily kompozit podobný dnešnímu betonu. Pucolány nebo-li alkalicky aktivované materiály, ať přírodní nebo syntetické, jsou látky inertní při styku s vodou, avšak při jejich vhodné aktivaci tuhnou a tvrdnou podobně jako cement. Alkalickou aktivaci můžeme zjednodušeně popsat jako přidání určité alkalické látky, např. hydroxidu vápenatého do pucolánu. Mezi přírodní pucolány můžeme zařadit například tufy nebo tufity, některé druhy sopečného popele, mezi syntetické pucolány patří například vysokoteplotní popílek ze spalování uhlí, mletá granulovaná vysokopecní strusku z výroby železa nebo i cihelný prach, který vzniká broušením cihel. Přelomovým rokem pro samotný beton byl 1824, kdy Joseph Aspdin vynalezl cement. Cement byl poprvé použit ve městě Portland v Anglii, proto se od té doby nazývá portlandský cement. Od té doby je beton masivně využíván ve stavebnictví pro své zajímavé užitné vlastnosti a vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

 

V moderní době se čím dál více objevují snahy o náhradu cementu jako hlavního pojiva v betonu vzhledem k vysokým emisím CO2 při jeho výrobě. Uhlíková stopa cementu je obrovská a při výrobě 1 tuny cementu je vyprodukováno 0,6 až 1 t CO2. Snížení uhlíkové stopy cementu nyní nejčastěji probíhá použitím tzv. směsných cementů, kdy se část portlandského slínku v cementu nahrazuje pucolánovou příměsí (vysokopecní mletá granulovaná struska, popílek, mikrosilika, mletý vápenec). Tyto příměsi mají oproti samotnému portlandskému slínku nízkou uhlíkovou stopu, proto se jejich mísením snižuje i celková uhlíková stopa cementu. Dalším problémem dnešní doby je nedostatek přírodního kameniva pro výrobu betonu, v České republice nebyl již desítky let otevřen nový lom a zásoby přírodních zdrojů nám rychle dochází. Naše společnost řeší problém nedostatku přírodního kameniva jeho náhradou recyklovanou stavební a demoliční sutí a druhotným sklem od společnosti Preciosa Ornela. V našem betonu je nahrazeno až 100 % přírodního kameniva, čímž dokážeme na 1 m3 betonu uspořit až 1,7 tuny přírodního kameniva (štěrk a písek) a snižujeme uhlíkovou stopu oproti konvenčnímu betonu o 10 - 20 %.

 

S dalším vývojem v oblasti betonu se začaly objevovat vysokopevnostní a ultra-vysokopevnostní betony, které jsou schopny i při malé tloušťce vydržet velké zatížení, což bylo jedním z impulsů pro využití betonu v interiérovém designu. Beton se proměnil ze stavebního materiálu na materiál, který je možné vkusně využít i v domácím prostředí jako designový doplněk. Naše výrobky jsou, díky jejich obsahu alternativních surovin a luxusního skla, unikátní svou strukturou po jejich obroušení. Pro výrobu mobiliáře používáme betony standardních pevností, vysokopevnostní a ultra-vysokopevnostní betony používáme pro interiérové produkty, abychom snížili co nejvíce jejich hmotnost při zachování užitných vlastností produktu. Všechny naše bytové doplňky jsou chráněny impregnací, která je certifikována pro styk s potravinami. Pro další redukci uhlíkové stopy našich výrobků pracujeme na vývoji betonu, ve kterém bude cement nahrazen alternativním pojivem při zachování všech požadovaných vlastností. 

 

My project-1 (2) (1)

Zpět do obchodu