DIY betonová směs

Betonová směs pro DIY výrobky. 

 Dodávána suchá a tekutá složka, poměr mísení 10:1

Varianta
Můžeme doručit do:
26.7.2024 26.7.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení
Ve výrobě Ve výrobě Zvolte variantu
Kód: 208/20 208/10 Zvolte variantu
Značka: Cementum
992,20 Kč 532,40 Kč od 532,40 Kč 820 Kč bez DPH 440 Kč bez DPH od 440 Kč bez DPH
Kategorie: Přísady do betonu
Doručujeme i na Slovensko!
Doručujeme i na Slovensko!
Při objednávce stačí pouze změnit zemi. Platba možná pouze v CZK.
Ruční výroba
Ruční výroba
všech produktů
Udržitelný produkt
Udržitelný produkt
s obsahem druhotných surovin
Vyrobeno v Česku
Vyrobeno v Česku
na jižní Moravě

Bezpečnostní instrukce

N07

Pozor.Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně vyplachujte vodou několik minut, pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

Společnost Cementum se zabývá výrobou udržitelných betonových produktů s důrazem na design a maximální využití druhotných surovin. Cílem společnosti je snížení environmentálních dopadů betonových výrobků a úspora přírodních zdrojů. Ve výrobcích je využito plné náhrady přírodního kameniva recyklovanou stavební a demoliční sutí, což společně se svým opakovatelným recyklačním cyklem naplňuje principy oběhového hospodářství a přispívá ke snížení emisí CO2.

Ke každému z našich výrobků uvádíme zdroj materiálu, počítáme množství ušetřených přírodních zdrojů a snížení uhlíkové stopy oproti konvenčnímu betonu

Zpět do obchodu